ΔΕΥΑΑΠ: Πρόχειρος διαγωνισμός για “Προμήθεια Εξαρτημάτων – Υλικών συντήρησης δικτύων άρδευσης Δήμου Παγγαίου”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΑΑΠ)

Αριθμ. 1247

Η ΔΕΥΑΑΠ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΓΓΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00€ + 9.200€ Φ.Π.Α. 23% = 49.200€ όπως αυτά περιγράφονται στα αναλυτικά τεύχη του Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΑΠ, Ταχ. Δ/νση: Γωνία Φιλελλήνων & Ελ. Βενιζέλου, Τ.Κ. 64100, Ελευθερούπολη, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμών προμηθειών της ΔΕΥΑΑΠ την Πέμπτη 05 Μαΐου 2016 και  ώρα 13:00 (λήξη παραλαβής προσφορών). Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: α) φυσικά πρόσωπα, β) νομικά πρόσωπα, γ) ενώσεις προμηθευτών, δ)  συνεταιρισμοί, που μπορούν να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη από τα γραφεία της ΔΕΥΑΑΠ στην παραπάνω διεύθυνση, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25920 21290, fax επικοινωνίας 25920 23325, e-mail: deyap@deyapaggaiou.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι Ι. Χατζησπύρογλου, K. Νταμπανλής.

Ελευθερούπολη, 22 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο