Απόφαση λήψης μέτρων στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλαςλόγω παρουσίας κρουσμάτων Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών

Απόφαση λήψης μέτρων στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλαςλόγω παρουσίας κρουσμάτων Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών. (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο