Δελτίο Τύπου από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α. «Υποβολή αιτήσεων για Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα 2020 – 2021.»

Β. «Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2020»

 

ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΑΙΤΗΣΕΙΣ_ΓΙΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ_2020_-2021.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο