Δελτίο Τύπου 07/04/2022 Θέμα: Εγγραφή η επικαιροποίηση στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α.

unnamed_ορφες.jpg

Θέμα: Εγγραφή η επικαιροποίηση στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α.

 

 

Το 2020 το Υφυπουργείο Αθλητισμού με το νόμο Ν. 4714/20 (άρθρο 142) θεσμοθέτησε και καθιέρωσε το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου κλήθηκαν όλα τα σωματεία της χώρας να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε άθλημα που καλλιεργούν και αναπτύσσουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο της ΓΓΑ και να νομιμοποιηθούν για την λειτουργία τους.

Επιπρόσθετα, η ΓΓΑ ενισχύοντας το αθλητικό νομικό πλαίσιο, με το νόμο Ν. 4735/20 θεσμοθέτησε και άλλαξε την διαδικασία παραχώρησης και χρήσης των αθλητικών

εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα, όπου ρητά το άρθρο 66 αναφέρει ότι: «Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του Ν.2725/99 (Α’ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714/20 (Α΄148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». Η ρύθμιση της παρούσας τέθηκε σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ΦΕΚ δημοσιεύθηκε στις 12/10/2020, συνεπώς εφαρμόζεται από τις 12 Απριλίου 2021. Λόγω των συνθηκών της πανδημίας δόθηκε παράταση από την ΓΓΑ σε όλα τα αθλητικά σωματεία της χώρας να

εναρμονισθούν με την νομοθεσία και να νομιμοποιήσουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα αθλήματα που θέλουν να καλλιεργούν και να εγγραφούν στο Μητρώο της ΓΓΑ έως την 31η Αυγούστου αρχικά (τελευταία παράταση έως 30/9), προκειμένου να πάρουν μέρος στα πρωταθλήματα των αθλητικών Ομοσπονδιών και να έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

 

Επίσης Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να επιχορηγηθεί από την Γ.Γ.Α και από τους Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού.

Με την υπ αριθμ 60330 απόφαση της Γ.Γ.Α.

1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους.

α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 15.4.2022.

β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 16.4.2022 και ολοκληρώνεται την 30.9.2022.

3. Σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2021 υποχρεούται, για κάθε άθλημα για το οποίο έχει εγγραφεί, να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία έως την 31.7.2022.

Λαμβάνοντας υπ όψιν τα ανωτέρω, καλούνται τα αθλητικά σωματεία του Δήμου Παγγαίου να προχωρήσουν στην εγγραφή η επικαιροποίηση, στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α. προς αποφυγή πιθανής εμπλοκής ως προς την παραχώρηση των αθλητικών χώρων η την επιχορήγηση των σωματείων από τον Δήμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΠΟΣΜΠΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

unnamed_ορφες.jpg

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο