Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση θανάτου).
  2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (περίπτωση αφάνειας) 

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης διαγραφής από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

AA

Μετάβαση στο περιεχόμενο