Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» και η αιτιολογική έκθεση αυτού οικονομικού έτους 2023

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΟ Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή»Διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ανάρτηση συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού – απολογισμού…

Περισσότερα

Υποβολή στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παγγαίου της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου

ΕΓΚΡΙΣΗ_Ο.Ε._444.2022_ΜΕ_ΑΔΑ_9ΨΡΝΩΞΨ-ΣΟ2.pdf ΑΠΟΦΑΣΗ_70_ΕΚΘΕΣΗ_ΕΣΟΔΩΝ_ΕΞΟΔΩΝ_ΓΤΡΙΜΗΝΟ_ΑΔΑ_ΨΩΒ7ΟΛΤΦ-Φ37.pdf

Περισσότερα

Υποβολή στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παγγαίου της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ_49_ΕΓΚΡΙΣΗ_ΑΠΟ_Ο.Ε._330_2022_Ω5Κ4ΩΞΨ-ΡΜΑ.pdf ΑΠΟΦΑΣΗ_49_ΕΚΘΕΣΗ_ΕΣΟΔΩΝ_ΕΞΟΔΩΝ_99ΗΝΟΛΤΦ-ΦΥ7.pdf

Περισσότερα

Έγκριση Απολογισμού οικ. Έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» οικ. Έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_33_ΕΓΚΡΙΣΗ_ΟΕ_ΜΕ_234_2022_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.pdf ΑΠΟΦΑΣΗ_33_ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΓΕΝΙΚΗ_ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ.pdf ΑΠΟΦΑΣΗ_33_ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ.pdf ΑΠΟΦΑΣΗ_33_ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΞΟΔΩΝ.pdf ΑΠΟΦΑΣΗ_33_Εγκριση_Απολογισμου_2021_ΑΔΑ_Ω24ΙΟΛΤΦ-ΓΥΩ.pdf

Περισσότερα
Showing 20 of 110 posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο