ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 22-11-2017, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Συντήρηση Υποδομών ΓυμνασΙου Ελευθερούπολης”

ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 22-11-2017, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Συντήρηση Υποδομών ΓυμνασΙου Ελευθερούπολης” ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 469/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ…

Περισσότερα

Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας για Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”

Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας για Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ…

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου:”Παρεμβάσεις στο γήπεδο Οφρυνίου”

2107_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf 2107_TEXNIKΗ_ΕΚΘΕΣΗ_ΟΙΚ.doc 2107_ΓΣΥ.doc 2107_ΕΞΩΦΥΛΛΟ_1056___17.doc 2107_ΕΣΥ.doc 2107_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ.docx 2107_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ.xls 2107_ΣΑΥ.DOC 2107_ΤΕΥΔ.doc 2107_ΤΙΜΕΣ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.doc 2107_Τιμολόγιο-τιμες.doc 2107_ΦΑΥ.DOC

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ”

Α.ΕΞΩΦΥΛΛΟ_ΜΕΛΕΤΗΣ.doc Β.ΤΕΧΝΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ.doc Γ.ΓΣΥ.doc Δ.ΕΣΥ.doc Ε.ΣΑΥ.DOC Ζ.ΦΑΥ.DOC Η.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.doc Ι.ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ_ΓΗΠΕΔΟΥ_ΠΕΡΑΜΟΣ.doc Κ.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ.xls Λ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.xls Μ.ΤΕΥΔ_ΗΛΦΩΤΙΣΜΟΣ_ΠΕΡΑΜΟΣ.doc Ν.ΤΕΥΧΟΣ_TEXN__ΠΡΟΔ.doc Ξ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.doc

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ”

1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ_ΜΕΛΕΤΗΣ.doc 2.ΤΕΧΝΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ.doc 9.ΓΣΥ.doc 10.ΕΣΥ.doc 11.ΣΑΥ.DOC 12.ΦΑΥ.DOC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.doc ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ_ΓΗΠ._ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.doc ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ.xls ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.xls ΤΕΥΔ_ΗΛΦΩΤΙΣΜΟΣ_ΕΛΕΥΘ.doc ΤΕΥΧΟΣ_TEXN__ΠΡΟΔ.doc ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.doc

Περισσότερα
Showing 20 of 167 posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο