Απρ 11

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΠΕΡΑΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟY

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ :  198996   ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_1021-2022_23PROC012482241.pdf ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΜΕ_ΑΔΑ_9ΗΟΠΩΞΨ-ΘΥΔ.PDF Απόφαση_ένταξης_Sub.4_16873_ΟΠΣ_ΤΑ_5189984_Ψ4ΕΡΗ-ΖΥ2.pdf ΜΕΛΕΤΗ_11042022.pdf     ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ…

Περισσότερα
Απρ 11

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΦ) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 199046,1   ΑΠΟΦΑΣΗ_ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ_Ψ4ΕΡΗ-ΖΥ21.pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_1012_19.pdf μελετη_1012_19_οριστικη_s.pdf ΟΑ_Praxi_612784.pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ_90ΕΣΩΞΨ-Φ8Ε.pdf https://dimospaggaiou.gr/https://dimospaggaiou.gr/wp-content/uploads/2023/04/SXEDIA.zip     ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ…

Περισσότερα
Απρ 07

Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Παγγαίου

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 198939   Απόφαση_Ένταξης_91Θ446ΜΤΛ6-ΝΘΦ.pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_07042023.pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_07042023.pdf Μελέτη_1051_22_07042023.pdf    ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ …

Περισσότερα
Showing 20 of 167 posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο