ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

2021-08-25__ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕΡΙΚΗΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2021-08-25__ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΠΛΗΡΟΥΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2021-08-25_ΤΕΛΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ_ΜΕΡΙΚΗΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2021-08-25_ΤΕΛΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΛΗΡΟΥΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ 1/2021

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΜΕ_1.2021.pdf ΕΙΔΙΚΟ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Α2_ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ_Α2_12_2020_el_GR.DOC ΕΙΔΙΚΟ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Α1_ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ-ΗΥ-17-09-2020.doc ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΜΕ.DOC ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ_SME.4.doc Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει τη Δευτέρα 5/4/2021 και λήγει την Τετάρτη 14/4/2021…

Περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

2020-09-04_ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΠΛΗΡΟΥΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_signed.pdf 2020-09-04_ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΜΕΡΙΚΗΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_signed.pdf 2020-09-04_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΛΗΡΟΥΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_signed.pdf 2020-09-04_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΜΕΡΙΚΗΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_signed.pdf

Περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΠΛΗΡΟΥΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf ΤΕΛΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΜΕΡΙΚΗΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf  2020-09-03_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΛΗΡΟΥΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_ΠΡΙΝ_ΤΟΝ_ΕΛΕΓΧΟ_ΔΙΚpdf.pdf 2020-09-03_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΜΕΡΙΚΗΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_ΠΡΙΝ_ΤΟΝ_ΕΛΕΓΧΟ_ΔΙΚpdf.pdf

Περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΠΛΗΡΟΥΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_ορθή_επανάληψη.pdf ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΜΕΡΙΚΗΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_ορθή_επανάληψη.pdf 2020-08-28_Πίνακας_Συμμετοχόντων.docx 2020-08-28_Πίνακας_Απορριπτέων.docx

Περισσότερα
Αυγ 20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣH ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση για να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά εφόσον την υπογράψουν στην ακόλουθη διεύθυνση:…

Περισσότερα
Showing 20 of 120 posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο