Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ»,

Διακήρυξη_σταθμοί_ελευθερούπολης.pdf Περίληψη_διακήρυξης_σταθμοί_ελευθερούπολης.pdf Προυπολογισμός_σταθμοί_ελευθερούπολης.doc Συγγραφή_Υποχρεώσεων_σταθμοί_ελευθερούπολης.pdf ΤΕΥΔ_σταθμοί_ελευθερούπολης.doc Τεχνική_Έκθεση_σταθμοί_ελευθερούπολης.pdf Τεχνική_Περιγραφή__Προδιαγραφές_σταθμοί_ελευθερούπολης.pdf

Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”

20161125_ΤΕΥΔ_v1.0.doc Διακήρυξη_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ελευθερών.pdf Περίληψη_διακήρυξης_BK_ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.pdf Προυπολογισμός_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ελευθερών.pdf Συγγραφή_Υποχρεώσεων_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ελευθερών_3.pdf Τεχνική_Έκθεση_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ελευθερών.pdf Τεχνική_Περιγραφή__Τεχνικές_Προδιαγραφές_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ελευθερών.pdf ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ.pdf  

Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ”

20161125-ΤΕΥΔ_v1.0.doc Διακήρυξη_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ορφανού.pdf Περίληψη_διακήρυξης_BK.pdf Προυπολογισμός_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ορφανού.pdf Συγγραφή_Υποχρεώσεων_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ορφανού.pdf Τεχνική_Έκθεση_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ορφανού.pdf Τεχνική_Περιγραφή__Τεχνικές_Προδιαγραφές_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ορφανού.pdf

Περισσότερα

Απάντηση σε ερώτημα για τον Διαγωνισμό: « Καταγραφή, αποτύπωση και διαχείριση δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Παγγαίου» σχετικά με τη δυνατότητα προσκόμισης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από εταιρεία ως υπεργολάβ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ_ΕΡΩΤΗΜΑ_ΔΗΜΟΣ_ΠΑΓΓΑΙΟΥ.pdf ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ_ΑΠΑΝΤΗΣΗ.pdf

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2016 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2016 2017 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Περισσότερα
Showing 20 of 121 posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο