Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ»,

Διακήρυξη_σταθμοί_ελευθερούπολης.pdf Περίληψη_διακήρυξης_σταθμοί_ελευθερούπολης.pdf Προυπολογισμός_σταθμοί_ελευθερούπολης.doc Συγγραφή_Υποχρεώσεων_σταθμοί_ελευθερούπολης.pdf ΤΕΥΔ_σταθμοί_ελευθερούπολης.doc Τεχνική_Έκθεση_σταθμοί_ελευθερούπολης.pdf Τεχνική_Περιγραφή__Προδιαγραφές_σταθμοί_ελευθερούπολης.pdf

Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”

20161125_ΤΕΥΔ_v1.0.doc Διακήρυξη_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ελευθερών.pdf Περίληψη_διακήρυξης_BK_ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.pdf Προυπολογισμός_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ελευθερών.pdf Συγγραφή_Υποχρεώσεων_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ελευθερών_3.pdf Τεχνική_Έκθεση_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ελευθερών.pdf Τεχνική_Περιγραφή__Τεχνικές_Προδιαγραφές_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ελευθερών.pdf ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ.pdf  

Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ”

20161125-ΤΕΥΔ_v1.0.doc Διακήρυξη_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ορφανού.pdf Περίληψη_διακήρυξης_BK.pdf Προυπολογισμός_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ορφανού.pdf Συγγραφή_Υποχρεώσεων_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ορφανού.pdf Τεχνική_Έκθεση_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ορφανού.pdf Τεχνική_Περιγραφή__Τεχνικές_Προδιαγραφές_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Δημοτικής_Ενότητας_Ορφανού.pdf

Περισσότερα
Showing 20 of 128 posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο