Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινότητα καταγωγής των

dd Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινότ. καταγωγ. Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αιτήσεις ενδιαφερόμενων…

Περισσότερα

Μεταδημότευση άγαμου

aa Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση ενδιαφερομένου Πιστοποιητικό γεννήσεως Βεβαίωση μονίμου κατοικίας Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως  Φωτοτυπία ταυτότητας  Αρχεία Έντυπο αίτησης για άνοιγμα…

Περισσότερα

Μεταδημότευση οικογένειας

dd Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση όλων όσων είναι πάνω από 18. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση  Ληξιαρχική πράξη γάμου  Βεβαίωση μόνιμης…

Περισσότερα

Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με Πολιτογράφηση

qqq Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση ενδιαφερομένου Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Πρακτικό ορκωμοσίας Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερομένου, ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο με τις…

Περισσότερα

Εγγραφή στα Δημοτολόγια

Για τις παρακάτω κατηγορίες απαιτούνται επιπλέον: εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης Αίτηση του ενδιαφερομένου Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου και απόφαση δικαστηρίου για την…

Περισσότερα
Showing 20 of 41 posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο