Περίληψη Διακήρυξης για την εκμίσθωση – εκχώρηση δικαιώματος εγκατάστασης, εκμετάλλευσης και λειτουργίας αυτόματων πωλητών τροφίμων – ποτών στις σχολικές μονάδες του Γυμνασίου Νικήσιανης και Λυκείου Νικήσιανης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Ελευθερούπολη, 01.09.2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                    Αριθ.Πρωτ.: 44
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Παγγαίου

διακηρύσσει ΦΑΝΕΡΗ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ, για την εκμίσθωση χώρων για την τοποθέτηση δύο (2) μηχανημάτων αυτόματων πωλητών για την πώληση προϊόντων στο Γυμνάσιο Νικήσιανης και στο Γενικό Λύκειο Νικήσιανης, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Παγγαίου στην οδό Φ. Παπαχρηστίδη 137Α στην Ελευθερούπολη, στις 15/09/2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Π.Δ. 270/81, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει με την απόφαση 14/14.08.2015 του Δ.Σ. της Β΄ Βάθμιας Σχολικής επιτροπής.

Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων για την τοποθέτηση δύο (2) μηχανημάτων αυτόματων πωλητών για την πώληση προϊόντων στο Γυμνάσιο Νικήσιανης και στο Γενικό Λύκειο Νικήσιανης.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η μέγιστη τιμή που θα προσφερθεί για το μηνιαίο μίσθωμα του κάθε αυτόματου πωλητή.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς για τη μίσθωση των χώρων κατάληψης των μηχανημάτων ορίζεται το ποσό των εξήντα € 60 ανά τετραγωνικό μέτρο μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου. Η κατανάλωση ρεύματος και ύδατος καλύπτεται από τη Σχολική Επιτροπή.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 2592350033, κ. Τσιρτσώνης Βασίλειος.

Η Πρόεδρος

της Σχολικής Επιτροπής

Μπενή Ελένη

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο