Ε Ρ Γ Ο : ” Παρεμβάσεις αποκαταστάσεων ζημιών από θεομηνία και συντηρήσεις υποδομών στον Δ. Παγγαίου”

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΩΤ_signed_ΑΔΑΜ_1082_2022.pdf ΜΕΛΕΤΗ_pdf_signed_13032023.pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΠΡΩΤ_signed_ΑΔΑ_13032023.pdf ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 196553 ΑΡ. ΜΕΛ. 1082_2022_Παρεμβάσεις αποκαταστάσεων ζημιών από θεομηνία και συντηρήσεις υποδομών στον Δ. Παγγαίου

Περισσότερα
Showing 20 of 4481 posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο