Απόφαση 7/2011: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ΄΄ με την επωνυμία ΄΄Η ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ΄΄ στον Χρήστο Κουλαξίζη του Αντωνίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Γαληψού

Απόφαση 7/2011: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ΄΄ με την επωνυμία ΄΄Η ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ΄΄ στον Χρήστο Κουλαξίζη του Αντωνίου που…

Περισσότερα

Απόφαση 6/2011: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ΄΄ στην Ευαγγελία Κουβράκη του Αλέξανδρου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ν. Ηρακλείτσας

Απόφαση 6/2011: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ΄΄ στην Ευαγγελία Κουβράκη του Αλέξανδρου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα…

Περισσότερα

Απόφαση 5/2011: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄KOMMΩΤΗΡΙΟ΄΄ με την επωνυμία ΄΄HAIR STYLE ANGELA΄΄ στην Αγγελική Κουκιά του Χρήστου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ν. Ηρακλείτσας

Απόφαση 5/2011: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄KOMMΩΤΗΡΙΟ΄΄ με την επωνυμία ΄΄HAIR STYLE ANGELA΄΄ στην Αγγελική Κουκιά του Χρήστου που…

Περισσότερα

Απόφαση 4/2011: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ΄΄ στην Κυριακή Παυλίδου του Δημητρίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κάρυανης

Απόφαση 4/2011: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ΄΄ στην Κυριακή Παυλίδου του Δημητρίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κάρυανης

Περισσότερα

Απόφαση 3/2011: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ΄΄ με την επωνυμία ΄΄MORE BEAUTY΄΄ στην Κουτράκη Ελένη του Ευστρατίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ν. Ηρακλείτσας

Απόφαση 3/2011: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ΄΄ με την επωνυμία ΄΄MORE BEAUTY΄΄ στην Κουτράκη Ελένη του Ευστρατίου που βρίσκεται…

Περισσότερα

Απόφαση 2/2011: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ΄΄ στον Χαράλαμπο Πασχαλίδη του Πασχάλη που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αυλής

Απόφαση 2/2011: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  “ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ” στον Χαράλαμπο Πασχαλίδη του Πασχάλη που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αυλής

Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10.03.20111

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕλευθερούπολη 04/03/2011                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 6296 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ…

Περισσότερα

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 08.03.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΕλευθερούπολη 03-03-2011                                                                                      Αριθμ. Πρωτ. 6114 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ…

Περισσότερα

Αποφ. 3/2011: Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την Εκμίσθωση του Νο 3 Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Eλευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου που βρίσκεται στις Εργατικές Κατοικίες στην Ελευθερούπολη

Αποφ. 3/2011: Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την Εκμίσθωση του Νο 3 Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Eλευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου…

Περισσότερα
Showing 20 of 4480 posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο