Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων του Δήμου Παγγαίου

Αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας του διαγωνισμού για την επιλογή μειοδότη της πράξης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελ. 1019/2016) (.pdf)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 25923 50031
FAX : 25923 50077   

Ελευθερούπολη 15/03/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5491
ΑΡ. ΜΕΛ. : 1019/2016

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο Διαγωνισμού:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Αναθέτουσα Αρχή:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 25923 50031
FAX : 25923 50077
www.dimospaggaiou.gr

Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού:

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Ισχύουσα Νομοθεσία:

Το Π.Δ. 28/80, ο Ν. 3463/06 και ο Ν. 4281/2014

Προϋπολογισμός:

26.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης 15%

Εγγύηση Συμμετοχής:

1% του προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ

Ημ/νία – Ώρα Λήξης Υποβολής Προσφορών:

22/03/2016, ώρα 10.00

Ο Δήμαρχος

Αναστασιάδης Φίλιππος

Συνημμένα Αρχεία:

Προκήρυξη (.pdf)

 

Ελευθερούπολη, 17.03.2016

Διευκρίνιση:

Ενόψει του πρόχειρου διαγωνισμού της 22.03.2016 για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» διευκρινίζουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η κάλυψη αερόσακων ισχύει για όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα του πίνακα οχημάτων της σχετικής μελέτης.

Εκ του γραφείου προμηθειών

 

 

{backbutton}

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο