ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2013 ΔΕΥΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 102 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 103 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 104 ΔΕ ΟΔ. ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 105 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΥΔΡ.-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 106 ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 107 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ JCB
Μετάβαση στο περιεχόμενο