ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 ΔΕΥΑΑΠ

Κωδ. 101 Δ.Ε. Υδραυλικών – Πίνακας Απορριπτέων (.xls)

Κωδ. 101 Δ.Ε. Υδραυλικών – Πίνακας Κατάταξης (.xlsx)

Κωδ. 102 Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων –  Πίνακας Απορριπτέων (.xlsx)

Κωδ. 102 Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων – Πίνακας Κατάταξης (.xlsx)

Κωδ. 103 Δ.Ε. Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων – Πίνακας Απορριπτέων (.xlsx)

Κωδ. 103 Δ.Ε. Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων – Πίνακας Κατάταξης (.xlsx)

Κωδ. 104 Δ.Ε. Οδηγών Βυτιοφόρων – Πίνακας Απορριπτέων (.xlsx)

Κωδ. 104 Δ.Ε. Οδηγών Βυτιοφόρων  – Πίνακας Κατάταξης (.xlsx)

Κωδ. 105 Δ.Ε. Καταμετρητών – Υδρομετρητών – Πίνακας Απορριπτέων (.xls)

Κωδ. 105 Δ.Ε. Καταμετρητών – Υδρομετρητών – Πίνακας Κατάταξης(.xlsx)

Κωδ. 106 Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργων – Πίνακας Απορριπτέων (.xls)

Κωδ. 106 Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργων – Πίνακας Κατάταξης (.xlsx)

Κωδ. 107 Υ.Ε. Εργατών/Εργατριών Ύδρευσης Αποχέτευσης – Πίνακας Κατάταξης (.xlsx)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο