ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2018 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2018 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ_ΔΕ.doc

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ_ΤΕ.doc

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΔΕ.doc

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΤΕ.doc

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΔΕ_ΣΟΧ_2018.doc

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΤΕ_2018.doc

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΔΕ_1.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΤΕ_2_1.pdf

 

Comments are closed.