ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΜΕ 1/2021 ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ_ΣΜΕ_1_2021_ΝΠΔΔ.pdf

ΣΜΕ_ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ_2021_ΑΔΑ_Ψ49ΑΟΛΤΦ-0Β4.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο