ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2017 για κάλυψη συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων οκτάμηνης διάρκειας.

Σχετικά Αρχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_κωδ_θέσης_101_ΔΕ_Οδηγών_Γ_κατηγορίας.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_κωδ_θέσης_102_ΔΕ_Οδηγών_Γ__Ε_κατηγορίας.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_κωδ_θέσης_103_ΥΕ_Εργατών_καθαριότητας_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΚΑΙ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ_κωδ_θέσης_101_ΔΕ_Οδηγών_Γ_κατηγορίας.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΚΑΙ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ_κωδ_θέσης_102_ΔΕ_Οδηγών_Γ__Ε_κατηγορίας.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΚΑΙ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ_κωδ_θέσης_103_ΥΕ_Εργατών_καθαριότητας_ΟΡΘΉ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_κωδ_θέσης_101_ΔΕ_Οδηγών_Γ_κατηγορίας.pdf

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_κωδ_θέσης_102_ΔΕ_Οδηγών_Γ_Ε_κατηγορίας.pdf

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_κωδ_θέσης_103_ΥΕ_Εργατών_καθαριότητας.pdf

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_κωδ_θέσης_101_ΔΕ_Οδηγών_Γ_κατηγορίας.pdf

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_κωδ_θέσης_102_ΔΕ_Οδηγών_Γ_Ε_κατηγορίας.pdf

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_κωδ_θέσης_103__ΥΕ_Εργατών_καθαριότητας.pdf

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο