ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2017 για κάλυψη συνολικά έξι (6) ατόμων για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018) στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Πα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_κωδ.Θέσης_101_ΤΕ_Βρεφονηπ.pdf

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_κωδ.θεσης_102_ΔΕ_Βρεφ.pdf

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_κωδ.Θεσης_103_ΥΕ_Προσωπ._Καθαριοτητας.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ__κωδ.θεσης_102_ΔΕ_Βρεφ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_κωδ.Θέσης_101_ΤΕ_Βρεφονηπ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_κωδ.Θεσης_103_ΥΕ_Προσωπ._Καθαριοτητας.pdf

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο