Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας: Απογραφή ζωικού κεφαλαίου

 

ANAKOIΝΩΣΗ    –     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Τμήμα Κτηνιατρικής,  της Δ/νσης  Αγρ. Οικονομίας  και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας, ενημερώνει τους αιγοπροβατοτρόφους ότι η ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου θα  πραγματοποιηθεί από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2014 .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι κτηνοτρόφοι που είναι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης πρέπει να ολοκληρώσουν την απογραφή του ζωϊκού τους κεφαλαίου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου προκειμένου να είναι εφικτή η πληρωμή τους μέσα στο έτος 2014. Οποιαδήποτε καθυστέρηση είναι αυτονόητο ότι θα οδηγήσει και σε καθυστέρηση της πληρωμής τους.

Τέλος υπενθυμίζεται στους κτηνοτρόφους η υποχρέωσή τους για εμπρόθεσμη προσκόμιση του Μητρώου Αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσής τους καθώς η μη τήρηση των προθεσμιών επισύρει σοβαρά πρόστιμα.  

Μετάβαση στο περιεχόμενο