ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Απογραφή Κτιρίων 2021, η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή  (ΕΛΣΤΑΤ) σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας, για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε  στατιστική πληροφόρηση σχετικά με τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας.  Η Απογραφή Κτιρίων πραγματοποιείται λίγο καιρό πριν τη διεξαγωγή της Απογραφής ΠληθυσμούΚατοικιών (Οκτώβριος Δεκέμβριος 2021), με σκοπό την καταγραφή του συνόλου των κτιρίων της Ελλάδας και τη συλλογή στοιχείων για τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά τους, όπως ο αριθμός των ορόφων, τα υλικά κατασκευής, η χρήση ή ο προορισμός χρήσης τους, η περίοδος κατασκευής, η προσβασιμότητα σε αυτά Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), ο αριθμός ανελκυστήρων κ.ά. Η Απογραφή Κτιρίων διενεργείται κάθε δέκα χρόνια και αποτελεί στάδιο των προπαρασκευαστικών εργασιών της Απογραφής ΠληθυσμούΚατοικιών για τον εντοπισμό των προς απογραφή κατοικιώννοικοκυριών της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΤΗΣ_ΕΛΣΤΑΤ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΑΠΟΓΡΑΦΗ_ΚΤΙΡΙΩΝ.pdf

apografi_ktirion_2021_logo.jpg

Μετάβαση στο περιεχόμενο