Αριθμ. Απόφ. 8/2011: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο3 Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου που βρίσκεται στις Εργατικές Κατοικίες στην Ελευθερούπολη

Αριθμ. Απόφ. 8/2011: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο3 Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου που βρίσκεται στις Εργατικές Κατοικίες στην Ελευθερούπολη

Μετάβαση στο περιεχόμενο