Απόφαση 5/2011: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄KOMMΩΤΗΡΙΟ΄΄ με την επωνυμία ΄΄HAIR STYLE ANGELA΄΄ στην Αγγελική Κουκιά του Χρήστου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ν. Ηρακλείτσας

Μετάβαση στο περιεχόμενο