Απόφαση 328/2011: Ορισμός Ταμιακής Διαχειρίστριας Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο “Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου”

Απόφαση 328/2011: Ορισμός Ταμιακής Διαχειρίστριας  Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο “Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου”

Μετάβαση στο περιεχόμενο