Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου για έγκριση του Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης (Τ.Σ.Δ.) Αποβλήτων του Δήμου Παγγαίου

DSC 0122

Δελτίο Τύπου

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 29ης Οκτωβρίου 2015, το Τοπικό Δημοτικό Σχέδιο Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων του Δήμου Παγγαίου. Την παρουσίαση του σχεδίου ανέλαβε ο προϊστάμενος  της Διεύθυνσης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Σ.Δ.Α.) της της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., Γεώργιος Βογιατζής, ενώ ο ίδιος απήντησε και σε ερωτήσεις τους Σώματος κυρίως σε ό,τι αφορά στην  εκτίμηση  του κόστους υφιστάμενης διαχείρισης, στους στόχους του Τ.Σ.Δ., στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και κυρίως στις εν γένει δράσεις του Σχεδίου.

Πιο συγκεκριμένα, το  τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων θα διαμορφώνεται από κοινού  με  την τοπική κοινωνία, θα εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα δεσμεύει τις δημοτικές αρχές και η υλοποίησή του θα ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Με τον όρο «Αποκεντρωμένη διαχείριση με έμφαση στην προδιαλογή», στον οποίο βασίζεται το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Παγγαίου, νοείται η διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων (απορρίμματα, ογκώδη αντικείμενα, κλαδιά, μπάζα κλπ) και η οποία πραγματοποιείται εξολοκλήρου από το Δήμο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προδιαλογή τους.

Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα της αποκεντρωμένης διαχείρισης αφορούν  στην ταχύτερη εφαρμογή από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο διαχείρισης γιατί απαιτεί απλά μέσα και εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας. Παράγει ανακυκλώσιμα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και αξίας και αποτελεί μια δράση που μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας. Υποστηρίζει συμπληρωματικά επαγγέλματα στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των υλικών, στην ενημέρωση κλπ, ενώ έχει το χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και εξασφαλίζει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη. 

Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση, εξοικονομεί τα μεγαλύτερα ποσοστά ενέργειας, ενεργοποιεί και ευαισθητοποιεί τους πολίτες, αφού απαιτεί τη συμμετοχή τους και πετυχαίνει καλύτερο κοινωνικό έλεγχο της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Οι στόχοι του τοπικού σχεδίου αφορούν στην ικανοποίηση των στόχων του ΠΕΣΔΑ, ΕΣΔΑ και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και οφείλουν να συνεργάζονται με τα περιφερειακά και το εθνικό σχέδιο διαχείρισης, ενώ δεν πρέπει να υπολείπονται, σε καμία περίπτωση, των αντίστοιχων στόχων των περιφερειακών και του εθνικού σχεδίου διαχείρισης. Τέλος, σχετίζονται με τη μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων, την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

DSC 0122  DSC 0124

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο