Αριθμ 47/2016 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: “Συμπλήρωση της αριθ. 585/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με τίτλο “Καθορισμός τελών Νεκροταφείων στο Δήμο Παγγαίου””

Αριθμ 47/2016 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: “Συμπλήρωση της αριθ. 585/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με τίτλο  “Καθορισμός τελών Νεκροταφείων στο Δήμο Παγγαίου”” (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο