Απόφαση 414/2017 “Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου Οικ. Έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2017

Απόφαση 414/2017 “Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου Οικ. Έτους 2017 για τον έλεγχο  υλοποίησης  του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2017.

Apofasi_414_2017_ΨΥΔΞΩΞΨ-8ΣΩ.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο