Απόφαση Δημάρχου Αναστολή Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών

Aναστέλλουμε τη λειτουργία τωνΠαιδικώνΣταθμώνπου βρίσκονται στα όρια των προαναφερομένων Κοινοτήτων, Δημοτικής Ενότητας Παγγαίουτου Δήμου Παγγαίου,την Τρίτη2Μαρτίου 2021,λόγω τηςπρογραμματισμένης διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματοςμε συνέπεια τη μηλειτουργία των μονάδων θέρμανσης

2021_155_Aπόφαση_Δημάρχου_Αναστολή_λειτουργίας_Παιδικών_Σταθμών_signed_ΨΩΥΒΩΞΨ-Λ26.pdf

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο