Υπ’αριθμ. 17/2016 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: ανάκληση της αριθμ. 1258/33680/08.09.2014 Απόφασης Δημάρχου, Ορισμός νέων εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων

Υπ’αριθμ. 17/2016 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: Ανάκληση της αριθμ. 1258/33680/08.09.2014 Απόφασης Δημάρχου, Ορισμός νέων εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο