Υπ’αριθμ. 15/2016 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: Μερική ανάκληση της αριθμ. 1257/33679/08.09.2014 Απόφασης Δημάρχου Παγγαίου, ορισμός νέων Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Υπ’αριθμ. 15/2016 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: Μερική ανάκληση της αριθμ. 1257/33679/08.09.2014 Απόφασης Δημάρχου Παγγαίου, ορισμός νέων Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο