ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ

b69b908c8e4d3442f2552050770c5c3c_L.jpg

Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο 6-08-2021 και μέχρι νεοτέρας, τίθεται σε  ισχύ η με αριθμό ΑΔΑ: ΩΣΘΒ7ΛΒ-ΗΜΖ απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας εντός των δασικών εκτάσεων στις Π.Ε Καβάλας και Θάσου ύστερα από την έκδοση του Χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π με το οποίο  τοποθετήθηκε και η Π.Ε Θάσου στην κατηγορία κινδύνου “4” (πολύ υψηλή).

Μετάβαση στο περιεχόμενο