Απόφαση 333/2020 Οικονομικής Επιτροπής με θέμα :΄΄Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΦΑΣΗ_333_2020_ΕΚΘΕΣΗ_Γ_ΤΡΙΜΗΝΟΥ_2020.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο