Απόφαση 315/2016 Δ.Σ. με θέμα: “Τροποποίηση της αριθ. 585/2015 απόφασης και ανάκληση της αριθ. 47/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου-Κατάργηση του τέλους «τέλος εισόδου γραφείου τελετών: 100,00€»”

Απόφαση 315/2016 Δ.Σ. με θέμα: “Τροποποίηση της αριθ. 585/2015 απόφασης και ανάκληση της αριθ. 47/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου-Κατάργηση του τέλους «τέλος εισόδου γραφείου τελετών: 100,00€»” (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο