Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου
elbgenfr

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga
Back Βρίσκεστε εδώ: Δήμος Παγγαίου - Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Λίστα άρθρων στην κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
ΑΡΙΘ. 239_2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ "ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 18 Σεπτεμβρίου 2019 Εμφανίσεις: 806
ΑΡΙΘ. 216/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 01 Αυγούστου 2019 Εμφανίσεις: 757
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 28 Ιουνίου 2019 Εμφανίσεις: 727
Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόµµατα για την προεκλογική προβολή τους 08 Μαϊος 2019 Εμφανίσεις: 985
Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου "Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του κόμβου της Τ.Κ Μουσθένης του Δήμου Παγγαίου'' 05 Απριλίου 2019 Εμφανίσεις: 943
Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Δ΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2018 11 Φεβρουαρίου 2019 Εμφανίσεις: 928
Απόφαση 463/2018 "Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικ. Έτους 2019 12 Δεκεμβρίου 2018 Εμφανίσεις: 839
Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Παγγαίου 10 Δεκεμβρίου 2018 Εμφανίσεις: 906
Συμπλήρωση της αριθ. 585/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού τελών Νεκροταφείων στο Δήμο Παγγαίου, ως προς το σκέλος 5 της παραγράφου Α΄(Τέλος ενταφιασμού 27 Νοεμβρίου 2018 Εμφανίσεις: 832
Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Γ΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2018 27 Νοεμβρίου 2018 Εμφανίσεις: 858
Απόφαση 152/2018 - Έγκριση της έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Α' Τριμήνου Οικ. Έτους 2018 17 Μαϊος 2018 Εμφανίσεις: 1282
ΑΠΟΦΑΣΗ 518_2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 22 Μαρτίου 2018 Εμφανίσεις: 1552
Απόφαση 30/2018 - Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Δ΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2017 15 Φεβρουαρίου 2018 Εμφανίσεις: 1290
Απόφαση 446/2017 "Ανάκληση των αριθμ. 168/2017 και 384/217 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου και εκ νέου λήψη απόφασης περί της παρατέσεως ωραρίου χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ σε όλη την επικράτεια του Δήμου Παγγαίου 05 Δεκεμβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1464
Απόφαση 404/2017 "Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Παγγαίου 09 Νοεμβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1473
Απόφαση 403/2017 "Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικ. Έτους 2018 09 Νοεμβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1609
Απόφαση 414/2017 "Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Γ' Τριμήνου Οικ. Έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2017 27 Οκτωβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1562
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.21/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17 Οκτωβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1995
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 21/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 03 Οκτωβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1502
Απόφαση 268/2017 "Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 "Ενταφιασµός νεκρών" του Κανονισµού ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων Γενικά του ∆ήµου Παγγαίου" 08 Αυγούστου 2017 Εμφανίσεις: 1523