Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga
Back Βρίσκεστε εδώ: Δήμος Παγγαίου - Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Λίστα άρθρων στην κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Απόφαση 30/2018 - Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Δ΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2017 15 Φεβρουαρίου 2018 Εμφανίσεις: 1290
Απόφαση 446/2017 "Ανάκληση των αριθμ. 168/2017 και 384/217 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου και εκ νέου λήψη απόφασης περί της παρατέσεως ωραρίου χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ σε όλη την επικράτεια του Δήμου Παγγαίου 05 Δεκεμβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1464
Απόφαση 404/2017 "Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Παγγαίου 09 Νοεμβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1473
Απόφαση 403/2017 "Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικ. Έτους 2018 09 Νοεμβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1609
Απόφαση 414/2017 "Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Γ' Τριμήνου Οικ. Έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2017 27 Οκτωβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1562
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.21/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17 Οκτωβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1995
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 21/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 03 Οκτωβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1502
Απόφαση 268/2017 "Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 "Ενταφιασµός νεκρών" του Κανονισµού ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων Γενικά του ∆ήµου Παγγαίου" 08 Αυγούστου 2017 Εμφανίσεις: 1523
Λήψη απόφασης περί της παρατάσεως ωραρίου χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ σε όλη την επικράτεια του Δήμου Παγγαίου 09 Ιουνίου 2017 Εμφανίσεις: 1704
Απόφαση Δ.Σ. 167/2017 με θέμα: Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Α΄ Τριµήνου Οικον. Έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου οικον. έτους 2017 19 Μαϊος 2017 Εμφανίσεις: 1604
Απόφαση 76/2017 - Καθορισµός των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας 27 Μαρτίου 2017 Εμφανίσεις: 1642
Απόφαση 47/2017 ΔΣ με θέμα Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων ∆΄ Τριµήνου Οικον. Έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου οικον. έτους 2016 24 Φεβρουαρίου 2017 Εμφανίσεις: 1646
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου 01 Φεβρουαρίου 2017 Εμφανίσεις: 1913
Τροποποίηση της αριθμ. 604/2011 απόφασης (Περί επιβολής τέλους καθαριότητας και φωτισμού, καθορισμού δοτέου, στην ΔΕΗ, ενιαίου συντελεστή του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού από 1.01.2012 και εφεξής) του Δημοτικού Συμβουλίου 01 Φεβρουαρίου 2017 Εμφανίσεις: 1990
Απόφαση 466/2016 του ΔΣ Παγγαίου-Τέλος Περιπτέρων 19 Ιανουαρίου 2017 Εμφανίσεις: 1634
Απόφαση 443/2016 Ψήφιση του προϋπολογισµού του Δήµου Παγγαίου οικ. έτους 2017 22 Δεκεμβρίου 2016 Εμφανίσεις: 1786
Απόφαση 407/2016 του ΔΣ Παγγαίου-Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στον ∆ήµο Παγγαίου 13 Δεκεμβρίου 2016 Εμφανίσεις: 1730
Απόφαση 377/2016 του ΔΣ Παγγαίου-Τέλος εσόδου γραφείων τελετών 25 Νοεμβρίου 2016 Εμφανίσεις: 1832
Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Γ΄ Τριµήνου Οικον. Έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου οικον. έτους 2016 15 Νοεμβρίου 2016 Εμφανίσεις: 1516
ΑΠΟΦΑΣΗ 324_2016 (Περί της λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στην Παραλία Οφρυνίου της Τ.Κ. Οφρυνίου της Δ.Ε. Ορφανού του Δήμου Παγγαίου) 27 Σεπτεμβρίου 2016 Εμφανίσεις: 1811