Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου
elbgenfr

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

Αποφάσεις Δημάρχου

Λίστα άρθρων στην κατηγορία Αποφάσεις Δημάρχου
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2023 Εμφανίσεις: 0
Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος – Τροποποίηση της υπ. αριθμ 2553/31- 12-2019 απόφασης Προέδρου 22 Δεκεμβρίου 2022 Εμφανίσεις: 0
Σχέδιο αποτροπής καπνίσματος – Προσαρμογή της αριθμ. 16259/24761/19.12.2019 Απόφασης Δημάρχου στον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Παγγαίου 29 Νοεμβρίου 2022 Εμφανίσεις: 0
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1121/2022 Αναστολή λειτουργίας τμήματος ολοημέρου Δημ.Σχολείου Ποδοχωρίου 15 Σεπτεμβρίου 2022 Εμφανίσεις: 0
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 269/2022 21 Μαρτίου 2022 Εμφανίσεις: 0
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 91/2022 02 Φεβρουαρίου 2022 Εμφανίσεις: 0
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 65/2022 26 Ιανουαρίου 2022 Εμφανίσεις: 0
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 59/2022 24 Ιανουαρίου 2022 Εμφανίσεις: 0
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 57/2022 24 Ιανουαρίου 2022 Εμφανίσεις: 0
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΦΡΥΝΙΟΥ 17 Ιανουαρίου 2022 Εμφανίσεις: 0
Αναστολή λειτουργίας του 3ου Νηπιαγωγείου Ελευθερούπολης 11 Σεπτεμβρίου 2019 Εμφανίσεις: 495
Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβουλίων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων για ορκωμοσία 23 Αυγούστου 2019 Εμφανίσεις: 508
Μεταβίβαση αρμοδιότητας (άρθρο 59, παρ. 4 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει σήμερα) 31 Δεκεμβρίου 2018 Εμφανίσεις: 906
Συμπλήρωση της αριθμ. 185/4054/28.02.2017 Απόφασης Δημάρχου με τη μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων (άρθρο 59, παρ. 4 του Ν.3852/2010) 27 Δεκεμβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1498
Υπ'αριθμ. 17/2016 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: ανάκληση της αριθμ. 1258/33680/08.09.2014 Απόφασης Δημάρχου, Ορισμός νέων εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων 13 Ιανουαρίου 2016 Εμφανίσεις: 2315
Υπ'αριθμ. 15/2016 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: Μερική ανάκληση της αριθμ. 1257/33679/08.09.2014 Απόφασης Δημάρχου Παγγαίου, ορισμός νέων Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 13 Ιανουαρίου 2016 Εμφανίσεις: 2919
Αριθ. 438/2015 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Παγγαίου, έτους 2014 04 Μαϊος 2015 Εμφανίσεις: 3207
Μη λειτουργία Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου λόγω χιονοπτώσεων 09 Φεβρουαρίου 2015 Εμφανίσεις: 2689
Απόφαση Δημάρχου 1258/2014 με θέμα: "Ορισμός εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων (άρθρο 88 Ν.3463/2006 - Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)" 08 Σεπτεμβρίου 2014 Εμφανίσεις: 2557
Απόφαση Δημάρχου 1257/2014 με θέμα: "Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (άρθρο 59, παρ. 4 του Ν.3852/2010)" 08 Σεπτεμβρίου 2014 Εμφανίσεις: 3014