ΘΕΜΑΤA-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 28104/14-06-2012
Αριθ. Πίνακα. 10/2012
 

Π   Ι   Ν   Α   Κ   Α   Σ

ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΡΙΘ.  10/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

Αριθ. και ημερομηνία πρόσκλησης: _________27256/08-06-2012____________

Ημερομηνία  συνεδρίασης:  _____________12 Ιουνίου 2012 _____________

Αριθ. Θεμάτων πρόσκλησης: _____________ Σαράντα (40)_____________

Αριθ. Συζητηθέντων θεμάτων: ____________Σαράντα έξι (46)__________________

α/α

Θέμα  που  συζητήθηκε

Αριθμός

απόφασης

Περίληψη απόφασης

1

Χαρακτηρισμός θεμάτων ως κατεπείγοντα,  για συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως

267/2012

Χαρακτηρίζει δέκα (10) θέματα ως κατεπείγοντα

1ο Ε.Η.Δ.

2

Εξέταση ενστάσεων Β Ανάρτησης του Β1 Σταδίου της Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου οικισμού Αμισιανών

268/2012

Εξετάζει τις ενστάσεις δημοτών κατά της Β Ανάρτησης του Β1 Σταδίου της Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου οικισμού Αμισιανών

14ο Η.Δ.

3

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 Δήμου Παγγαίου

……………

Αποσύρεται

1ο Η.Δ.

4

Επιστροφή χρημάτων σε δημότες ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

269/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την επιστροφή χρημάτων σε δημότες ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

2ο Η.Δ.

5

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Παγγαίου στην Α/θμια και στην Β/θμια επιτροπή αμπελοοινικών θεμάτων στο Νομό Καβάλας

270/2012

Ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους του Δήμου Παγγαίου στην Α/θμια και στην Β/θμια επιτροπή αμπελοοινικών θεμάτων στο Νομό Καβάλας

3ο Η.Δ.

6

Εκμίσθωση αναψυκτηρίου στην Πλατεία Βασ. Νάτσιου της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης

271/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στην Πλατεία Βασ. Νάτσιου της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης

4ο Η.Δ.

7

Έγκριση παρακράτησης τακτικής συνδρομής των Υπαλλήλων του Δήμου υπέρ του Σωματείου τους μέσω της μισθοδοσίας τους από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών

272/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την παρακράτηση τακτικής συνδρομής των Υπαλλήλων του Δήμου υπέρ του Σωματείου τους μέσω της μισθοδοσίας τους από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών

5ο Η.Δ.

8

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την καταστροφή κατασχεμένων εμπορευμάτων και ορισμός υπαλλήλου για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού για το έτος 2012

273/2012

Ορίζει ομόφωνα τονΔημοτικό Σύμβουλο για την καταστροφή κατασχεμένων εμπορευμάτων και ορισμός υπαλλήλου για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού για το έτος 2012

6ο Η.Δ.

9

Τροποποίηση της αριθμ. 293/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη «Σύσταση επιτροπής για σφράγιση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων»

274/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Παγγαίου μετά από επιλογή

7ο Η.Δ.

10

Έγκριση θέσεων στα πλαίσια του προγράμματος πρακτικής άσκησης μαθητών ΤΕΕ – ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2012 – 2013

275/2012

Εγκρίνει ομόφωνα θέσεις στα πλαίσια του προγράμματος πρακτικής άσκησης μαθητών ΤΕΕ – ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2012 – 2013

8ο Η.Δ.

11

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων Νέας Περάμου

276/2012

Εγκρίνει ομόφωνα τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων Νέας Περάμου

9ο Η.Δ.

12

Έγκριση της αριθμ. 40/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με τίτλο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά την «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012»

277/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την αριθμ. 40/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με τίτλο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά την «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012»

10ο Η.Δ.

13

Έγκριση της αριθμ. 44/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά «Καθορισμός μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για τους παιδικούς σταθμούς σχολικού έτους 2012 – 2013»

278/2012

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την  αριθμ. 44/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά «Καθορισμός μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για τους παιδικούς σταθμούς σχολικού έτους 2012 – 2013»

11ο Η.Δ.

14

Απευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

279/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την απευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

12ο Η.Δ.

15

Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής

280/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής

13ο Η.Δ.

16

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για την από κοινού εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού, συντήρησης και αποκατάστασης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου

……………..

Αποσύρεται

15ο Η.Δ.

17

Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του Καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο λιμενίσκο Νέας Ηρακλίτσας του Δήμου Παγγαίου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης

281/2012

Αποδέχεται κατά πλειοψηφία την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του Καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο λιμενίσκο Νέας Ηρακλίτσας του Δήμου Παγγαίου και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης

16ο Η.Δ.

18

Έγκριση τεύχους της μελέτης έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ” (Αρ. Μελ. 1028/2012)

282/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την μελέτη του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ” (Αρ. Μελ. 1028/2012)

17ο Η.Δ.

19

Επικαιροποίηση μελέτης   “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” (Αρ. μελ. 8042/2010 – Προϋπολογισμός 990.000,00 € )

283/2012

Επικαιροποιεί ομόφωνα την μελέτη  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” (Αρ. μελ. 8042/2010 – Προϋπολογισμός 990.000,00 € )

18ο Η.Δ.

20

Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 1024/2011 μελέτης προϋπολογισμού 1.030.000,00 €  με ΦΠΑ του έργου  «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ – ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ». Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012.  (Πιστώσεις ΕΣΠΑ)

284/2012

Επικαιροποιεί κατά πλειοψηφία την αριθμ. 1024/2011 μελέτη προϋπολογισμού 1.030.000,00 €  με ΦΠΑ του έργου  «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ – ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ». Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012.  (Πιστώσεις ΕΣΠΑ)

19ο Η.Δ.

21

Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 1031/2011 μελέτης προϋπολογισμού 1.830.000,00 €  με ΦΠΑ του έργου  ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΦΩΛΙΑΣ». Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012. (Πιστώσεις ΕΣΠΑ)

285/2012

Επικαιροποιεί ομόφωνα την αριθμ. 1031/2011 μελέτη προϋπολογισμού 1.830.000,00 €  με ΦΠΑ του έργου  ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΦΩΛΙΑΣ». Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012. (Πιστώσεις ΕΣΠΑ)

20ο Η.Δ.

22

Έγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής του Δήμου Παγγαίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» του έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» στα πλαίσια της ανοικτής πρόσκλησης 64

286/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την υποβολής πρότασης συμμετοχής του Δήμου Παγγαίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» του έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» στα πλαίσια της ανοικτής πρόσκλησης 64

21ο Η.Δ.

23

Έγκριση υποβολής πρότασης: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”, συνολικής δαπάνης 393.066,57 (ΜΕ ΦΠΑ) στο  επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» άξονας προτεραιότητας 9: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ Π-ΑΜΘ» θεματική προτεραιότητα (Κωδ. 77): ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. Κωδ. Πρόσκλησης: 74

287/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”, συνολικής δαπάνης 393.066,57 (ΜΕ ΦΠΑ) στο  επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» άξονας προτεραιότητας 9: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ Π-ΑΜΘ» θεματική προτεραιότητα (Κωδ. 77): ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. Κωδ. Πρόσκλησης: 74

22ο Η.Δ.

24

Έγκριση γενομένων δαπανών μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στη Λετονία στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Regio – Crafts

288/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τις γενόμενες δαπάνες μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στη Λετονία στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Regio – Crafts

23ο Η.Δ.

25

Έγκριση γενομένων δαπανών μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στη Σουηδία στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος CLUE

289/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τις γενόμενες δαπάνες μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στη Σουηδία στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος CLUE

24ο Η.Δ.

26

Εκλογή υδρονομικών οργάνων περιόδου 2012

…………….

Αποσύρεται

25ο Η.Δ.

27

Επιβολή τελών άρδευσης στο Δήμο Παγγαίου για το έτος 2012 και εφεξής

290/2012

Επιβάλλει κατά πλειοψηφία τέλη άρδευσης για το έτος 2012 και εφεξής

26ο Η.Δ.

28

Τροποποίηση ερυθράς οδού από Κ915-Κ909-Κ912-Κ901-Κ902-Κ893-Κ892-Κ895 Ο.Τ. 273, 272, 270, 271, 269 στο εγκεκριμένο σχέδιο της επέκτασης οικισμού Νέας Περάμου

291/2012

Τροποποιεί ομόφωνα την ερυθρά οδού από Κ915-Κ909-Κ912-Κ901-Κ902-Κ893-Κ892-Κ895 Ο.Τ. 273, 272, 270, 271, 269 στο εγκεκριμένο σχέδιο της επέκτασης οικισμού Νέας Περάμου

27ο Η.Δ.

29

Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)” (αρ. μελ.: 4023/2009)

292/2012

Εγκρίνει ομόφωνα τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)” (αρ. μελ.: 4023/2009)

28ο Η.Δ.

30

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΓΑΛΗΨΟΥ-ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ” Αρ. Μελ: 14/2010

293/2012

Εγκρίνει ομόφωνα τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΓΑΛΗΨΟΥ-ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ” Αρ. Μελ: 14/2010

29ο Η.Δ.

31

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ)»” Αρ. Μελ: 1035/2010

294/2012

Εγκρίνει ομόφωνα τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου “«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ)»” Αρ. Μελ: 1035/2010

30ο Η.Δ.

32

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ” (Αρ. Μελ. 15/2009- ΤΥΔΚ 89/2009)

295/2012

Εγκρίνει ομόφωνα τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ” (Αρ. Μελ. 15/2009- ΤΥΔΚ 89/2009)

31ο Η.Δ.

33

Έγκριση πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με αριθμ. μελέτης 1017/2011

296/2012

Εγκρίνει ομόφωνα τα πρωτόκολλα Προσωρινής και Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με αριθμ. μελέτης 1017/2011

32ο Η.Δ.

34

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”

297/2012

Εγκρίνει ομόφωνα τα Πρωτόκολλα οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”

33ο Η.Δ.

35

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (Β ΦΑΣΗ)” (Αρ. Μελ. 4061/2010)

………………

Αποσύρεται

34ο Η.Δ.

36

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ» (Αρ. Μελ. 1021/2009)

298/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ» (Αρ. Μελ. 1021/2009)

35ο Η.Δ.

37

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ ΚΗΠΙΩΝ – ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ” (Αρ. Μελ. 1011 / 2008)

299/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ ΚΗΠΙΩΝ – ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ” (Αρ. Μελ. 1011 / 2008)

36ο Η.Δ.

38

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ.Χ. ΔΔ ΚΗΠΙΩΝ & ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟ” με Αρ. Μελ.: 1003/2010

300/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ.Χ. ΔΔ ΚΗΠΙΩΝ & ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟ” με Αρ. Μελ.: 1003/2010

37ο Η.Δ.

39

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ” με Αρ. Μελ.: 1013/2010

301/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ” με Αρ. Μελ.: 1013/2010

38ο Η.Δ.

40

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ασφαλτοτάπητες στο Δ.Δ. Αμισιανών” Αρ. Μελ.:1006 / 2010

302/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ασφαλτοτάπητες στο Δ.Δ. Αμισιανών” Αρ. Μελ.: 1006 / 2010

39ο Η.Δ.

41

Εξέταση αιτήσεων

……………

Δεν υπήρχαν

40ο Η.Δ.

42

Έκδοση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών, βάσει της αριθμ. 32 περίπτωσης της παρ. 6 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010

303/2012

Εκδίδει ομόφωνα άδειες παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών, βάσει της αριθμ. 32 περίπτωσης της παρ. 6 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 

2ο Ε.Η.Δ.

43

Έγκριση 3ου ΑΠΕ και σύναψη 2ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)»

304/2012

Εγκρίνει ομόφωνα τον3ο ΑΠΕ και τη σύναψη 2ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)»

3ο Ε.Η.Δ.

44

Έγκριση της αριθμ. 71/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ που αφορά την αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης

305/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την αριθμ. 71/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ που αφορά την αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης

4ο Ε.Η.Δ.

45

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (2ΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ). (Αριθμ. Μελ. 2/2008)

306/2012

Εγκρίνει ομόφωνα τον1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (2ΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ). (Αριθμ. Μελ. 2/2008)

5ο Ε.Η.Δ.

46

Έγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΙΣΥΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

307/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΙΣΥΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

6ο Ε.Η.Δ.

47

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών ως ναυαγοσώστες

308/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη ναυαγοσωστών για χρονικό διάστημα δύο μηνών

7ο Ε.Η.Δ.

48

α. Έγκριση υποβολής πρότασης, του Δήμου Παγγαίου στα πλαίσια της πρόσκλησης αριθ. οικ.117721/Π126/27- 3-2012 του ΕΠΕΡΑΑ

β. Αποδοχή της προσφοράς της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. για την ανάληψη των απαιτούμενων υποστηρικτικών δράσεων για την υποβολή της πρότασης του Δήμου στην ανωτέρω πρόσκληση

309/2012

Εγκρίνει ομόφωνα: α. Την  υποβολή πρότασης, του Δήμου Παγγαίου στα πλαίσια της πρόσκλησης αριθ. οικ.117721/Π126/27-3-2012 του ΕΠΕΡΑΑ και

β. Αποδέχεται ομόφωνα την προσφορά της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. για την ανάληψη των απαιτούμενων υποστηρικτικών δράσεων για την υποβολή της πρότασης του Δήμου στην ανωτέρω πρόσκληση

8ο Ε.Η.Δ.

49

α. Αποδοχή των όρων ένταξης, στο μέτρο 313Α Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007-2013, του επενδυτικού σχεδίου: «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του Δήμου Πιερέων»

β. Αναμόρφωση προϋπολογισμού: δημιουργία σχετικού κωδικού στον Προϋπολογισμό και ψήφιση ποσού 18.156,00€, που αντιστοιχεί στην ίδια συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα. (Επιλέξιμος π/υ: 60.520€ – ίδια συμμετοχή 30% : 18.156 €)

310/2012

Εγκρίνει ομόφωνα: α. Την αποδοχή των όρων ένταξης, στο μέτρο 313Α Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007-2013, του επενδυτικού σχεδίου: «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του Δήμου Πιερέων»

β. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού: δημιουργία σχετικού κωδικού στον Προϋπολογισμό και ψήφιση ποσού 18.156,00€, που αντιστοιχεί στην ίδια συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα. (Επιλέξιμος π/υ: 60.520€ – ίδια συμμετοχή 30% : 18.156 €)

9ο Ε.Η.Δ.

50

Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα

311/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την έκτακτη μετάβαση του Δημάρχου στην Αθήνα

10ο Ε.Η.Δ.

51α

Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Α.Μ.Θ. για καθορισμό ποσοστού από το ημερήσιο δικαίωμα λαϊκής αγοράς Ελευθερούπολης και της υπό ίδρυση λαϊκής αγοράς Τούζλας, Δημοτικής Ενότητας Ορφανού, Δήμου Παγγαίου που θα λαμβάνει ο οικείος Δήμος

312/2012

Εισηγείται ομόφωνα προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Α.Μ.Θ. τον καθορισμό ποσοστού από το ημερήσιο δικαίωμα λαϊκής αγοράς Ελευθερούπολης και της υπό ίδρυση λαϊκής αγοράς Τούζλας, Δημοτικής Ενότητας Ορφανού, Δήμου Παγγαίου που θα λαμβάνει ο οικείος Δήμος

11ο Ε.Η.Δ.

51β

Επικαιροποίηση των μελετών: α) αριθμ. 1019/2008 με τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ», β) αριθμ. 1020/2008 με τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ» και γ) αριθμ. 1012/2010 με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ» υποέργων του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

312/2012

Επικαιροπιεί ομόφωνα τις μελέτες: α) αριθμ. 1019/2008 με τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ», β) αριθμ. 1020/2008 με τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ» και γ) αριθμ. 1012/2010 με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ» υποέργων του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» και καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης τον ανοικτό διαγωνισμό

11ο Ε.Η.Δ.

52

Επικαιροποίηση μελέτης “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΦΩΛΕΑΣ” (Προϋπολογισμός 1.746.600,000 € )- έγκριση στατικής μελέτης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου

313/2012

Επικαιροποιεί ομόφωνα την μελέτη “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΦΩΛΕΑΣ” (Προϋπολογισμός 1.746.600,000 € )- Εγκρίνει τη στατική μελέτης – Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

12ο Ε.Η.Δ.

53

Επικαιροποίηση μελέτης “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ” ( Προϋπολογισμός 1.580.550,00 € )- έγκριση στατικής μελέτης- καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου

314/2012

Επικαιροποιεί ομόφωνα την μελέτη ” ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ” ( Προϋπολογισμός 1.580.550,00 € )- Εγκρίνει τη στατική μελέτης – Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

13ο Ε.Η.Δ.

 

Ελευθερούπολη 14 Ιουνίου 2012

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                            ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Μετάβαση στο περιεχόμενο