Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές ευθύνης Δασαρχείου Θάσου και στα περιαστικά δάση ευθύνης Δασαρχείου Καβάλας

Απόφαση (ΑΔΑ :6ΙΤΣ7ΛΒ-Γ1Κ ) απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές ευθύνης Δασαρχείου Θάσου και στα περιαστικά δάση ευθύνης Δασαρχείου Καβάλας.  (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο