Oρισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ελευθερούπολη 02.01.2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                      Αρθμ. Πρωτ. : 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες:
Τηλ. +30 25923 50004
Fax: +30 25923 50079
Θέμα:«Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων (άρθρο 59 του Ν.3852/2010)»
ΑΠΟΦΑΣΗ 01/2013
Ο Δήμαρχος Παγγαίου
Αφού έλαβε υπόψη:
  • τo άρθρο 59 παρ.5 και 6 του Ν.3852/2010
  • το άρθρο 282 παρ.16 του Ν.3852/2010
  •  τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε.
    για τον Δήμο Παγγαίου σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 33.683 κατοίκους
  • το γεγονός ότι ο Δήμος έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγγαίου τον κ. Ματσάγκο Σταμάτιο του Στυλιανού, με
θητεία από 01.01.2013 έως 31.08.2014, ορίζοντας τον   Αντιδήμαρχο  Ανάπτυξης και
Προγραμματισμού και  μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως
παρακάτω:

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο