Ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας της ΔΕΥΑΑΠ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ.pdf

espd-request-v2.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΤΕΧΝΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_επεξεργάσιμη_μορφή.docx

ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_επεξεργάσιμη_μορφή.docx

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο