Αναβολή δημοπρασίας για την εκμίσθωση γηπέδου – εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18043

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παγγαίου ανακοινώνει την αναστολή της διεξαγωγής της προγραμματισμένης για την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 11.30π.μ. έως 12.00π.μ. δημοπρασίας για την εκμίσθωση του συνολικού γηπέδου, εμβαδού 31.000,00τ.μ., το οποίο είναι περιφραγμένο, με συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, στερεωμένου σε σιδηροπασσάλους γωνιακούς, για την εξυπηρέτηση των αναγκών χρήσης του εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων καθώς και του εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων που βρίσκεται στο υπ’ αριθμ. 344α τεμάχιο εμβαδού 17.250,00τ.μ. στο αγρόκτημα Ακροβουνίου στην Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης, ανεγερθέντος με την υπ’ αριθμ. 316/94 οικοδομική άδεια, το οποίο αποτελείται από ισόγειο όροφο εμβαδού 150,00τ.μ., του οποίου η χρήση του εκ της Ο.Α., είναι εκτροφείο πτερωτών θηραμάτων και ενός υποστέγου εμβαδού 50,00τ.μ.», σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 185/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε η αναστολή της δημοπρασίας λόγο τροποποίησης των όρων της.  

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα  και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.   

Ελευθερούπολη,  19  Ιουνίου  2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο