ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΩΞΨ-7ΛΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1773
ΗΜΕΡ.20.01.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, αποφάσισε ομόφωνα με την αριθ. 21/2014 απόφασή του, την αναστολή ισχύος της διακήρυξης και διεξαγωγής της προγραμματισμένης, για την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10.00π.μ. έως 10.30π.μ., δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 1922 αγροτεμαχίου έκτασης 5.625τ.μ. που βρίσκεται στην Θέση «Φουντουκλί» της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Παγγαίου.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

 

 

 

Ελευθερούπολη, 20 Ιανουαρίου 2014


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο