ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΠΛΗΡΟΥΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_ορθή_επανάληψη.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΜΕΡΙΚΗΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_ορθή_επανάληψη.pdf

2020-08-28_Πίνακας_Συμμετοχόντων.docx

2020-08-28_Πίνακας_Απορριπτέων.docx

Μετάβαση στο περιεχόμενο