Η Αναπτυξιακή Καβάλας σχεδιάζει την 3η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος Leader

anaptiksiaki-kavalas-logo

 anaptiksiaki-kavalas-logo

Η Αναπτυξιακή Καβάλας σχεδιάζει την 3η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος Leader

 

Ώθηση των αγροτουριστικών επιχειρήσεων «βλέπει» ο πρόεδρος της ΑΝ.ΚΑ., δήμαρχος Παγγαίου,Φίλιππος Αναστασιάδης

Η Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΕ ΟΤΑ  σε συνέχεια:

1. Της  27458/31.12.201Η απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε. για  κατανομή επιπλέον πιστώσεων  Δημόσιας Δαπάνης ύψους 1.000.000,00 ευρώ του τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Καβάλας, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 (ΠΑΑ).

2. Επιπλέον πιστώσεων  ύψους 1.498.000,00 ευρώ που προέκυψαν από απεντάξεις επενδύσεων και από  εκπτώσεις Δημοσίων έργων…

Βρίσκεται σε διαδικασία σχεδιασμού της 3ης Προκήρυξης του Τοπικού προγράμματος που επιπλέον των ανωτέρω πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης 2.498.000,00€ μαζί με την απαιτούμενη ιδία συμμετοχή θα  ξεπεράσει ι σε συνολικό προϋπολογισμό  τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Η προκήρυξη θα εξειδικευτεί σε  Ιδιωτικές και Δημόσιες επενδύσεις οι οποίες και θα πρέπει να  ενσωματώνουν μεγάλη ωριμότητα αδειοδοτήσεων και θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα.

Οι Ιδιωτικές επενδύσεις θα αφορούν ενισχύσεις στον Τομέα του Αγροτικού Τουρισμού έως ύψους προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ για αγροτουριστικά καταλύματα, ενίσχυση λοιπών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Μικρή Βιοτεχνία και στις Υπηρεσίες ύψους προϋπολογισμού έως 300.000,00  και ύψους επιχορήγησης 60%, καθώς και ενισχύσεις στην Μεταποίηση και Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων ύψους προϋπολογισμού έως 500.000,00€ με 50% επιχορήγηση.

Τα προτεινόμενα  μικρά Δημόσια έργα  ανέρχονται σε συγχρηματοδότηση 100%.

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος της Προσέγγισης LEADER (Άξονας 4) αφορά 48 τοπικά Διαμερίσματα  όλης σχεδόν της Υπαίθρου του νομού Καβάλας με συνολική έκταση εφαρμογής 1.087 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμός 57.627 κάτοικοι.  Εξαιρούνται τα τοπικά διαμερίσματα των πρώην ΟΤΑ Πιερέων, Ελευθερών και Ορεινού όπως και   Θάσου και   Κεραμωτής που δεν χωροθετούνται στην περιοχή παρέμβασης LEADER αλλά  στηρίζονται  από τον Άξονα 3 του ΠΑΑ και τον άξονα 4 του «ΕΠ Αλιεία».

Αμέσως μετά τις εκλογές, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δράσεις του τοπικού προγράμματος και το διάστημα που ακολουθεί οι φάκελοι υποψηφιότητας θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, μέσα από την ιστοσελίδα (www.ankavala.gr) και τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Καβάλας.

O πρόεδρος της Αναπτυξιακής Καβάλας  και δήμαρχος Παγγαίου κος Φίλιππος Αναστασιάδης δήλωσε: «Πέραν  της απόλυτης  ικανοποίησης μου από το γεγονός της επιπλέον κατανομής πιστώσεων στο τοπικό μας πρόγραμμα για το οποίο και ευχαριστούμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,   θέλω  να πιστεύω, ότι η  επικείμενη 3η Προκήρυξη του Τοπικού μας προγράμματος σε αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία θα δώσει ανάσα, ώθηση και  προοπτική στις αγροτουριστικές περιοχές συνδράμοντας αποφασιστικά στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία.»

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο