ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΑΥ

Greece 2.0 NextGeneration gr 2

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 198637

ΜΕΛΕΤΗ_1016_2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ NEXTGENERATION EU

ΔΡΑΣΗ  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189984

 

Greece 2.0 NextGeneration gr 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο