Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου
elbgenfr

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

Μία θέση Γεωπόνου στη Δράμα

 

Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο

 

Τμήμα: Διοικητικού                                                                                                                                          Κηφισιά, 4/3/2014
Πληροφορίες: Αιμιλία Πανταζή                                                                                                                  Αρ. Πρωτ. 1141

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με την απόφαση αρ. ΧΙ/2ης Συνεδριάσεως/13.2.2014 της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου, ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ΠΕ Γεωπόνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι μηνών από ανάληψη υπηρεσίας, με δυνατότητα παράτασης, με έδρα τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Δράμας, για την κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Μυκητολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσδιορισμός των ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας στον επιβλαβή οργανισμό Synchytrium endobioticum Schilb για το έτος 2013, με δυνατότητα προαίρεσης για τα έτη 2014 και 2015»

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.