Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τίτλος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΔΕΥΑΑΠ 2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 1/2018 ΚΑΙ ΣΜΕ 2/2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2018 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πρόσληψη Σύμβασης Μίσθωσης 'Εργου Καρδιολόγου
Πρόσληψη Σύμβασης Μίσθωσης 'Εργου Παιδιάτρου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2017 για κάλυψη συνολικά έξι (6) ατόμων για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018) στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Πα
Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" (Περίοδος 2017-2018)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου ( δάσκαλο μουσικής για το μουσικό εργαστήρι) με σύμβασης μίσθωσης έργου για το μουσικό -διδακτικό έτος 2017-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.. ΣΟΧ 2/ 2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2017
Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη 11 ναυαγοσωστών στον Δήμο Παγγαίου
Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης-ελέγχου για την κατάρτιση του πίνακα πρόσληψης προσωπικού ενός (1) δασκάλου µουσικής
Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόµου ( δασκάλου µουσικής για το µουσικό εργαστήρι) µε σύµβασης µίσθωσης έργου µέχρι ένα έτος
Πρόσληψη προσωπικού στις Παιδικές Κατασκηνώσεις Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου 2016