Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τίτλος
Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης-ελέγχου των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών για την πρόσληψη ενός δασκάλου μουσικής για το Μουσικό εργαστήρι
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Προσλήψεις προσωπικού στις Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2019
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 1/2019 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΜΕ 2/2019 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός ( 1 ) ΠΕ Παιδιάτρου στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
Σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1) ΠΕ Καρδιολόγου για τα ΚΑΠΗ
Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης-ελέγχου των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών για την πρόσληψη ενός δασκάλου μουσικής- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Ανακοίνωση για πρόσληψη ναυαγοσωστών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΔΕΥΑΑΠ 2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 1/2018 ΚΑΙ ΣΜΕ 2/2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2018 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πρόσληψη Σύμβασης Μίσθωσης 'Εργου Καρδιολόγου
Πρόσληψη Σύμβασης Μίσθωσης 'Εργου Παιδιάτρου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2017 για κάλυψη συνολικά έξι (6) ατόμων για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018) στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Πα
Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" (Περίοδος 2017-2018)