Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών

 

Ανακοίνωση

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη προσφορά σε κλειστό φάκελο, μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου Παγγαίου, με την ένδειξη «Προσφορά για την προμήθεια οικοδομικών υλικών» συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.

 

Πληροφορίες για τα ζητούμενα υλικά στο τηλ. 2592350058, κ. Ευαγγέλου Νικόλαος.

 

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014.